Last modified on 14 October 2017, at 15:07

SPM : Vektor - Unit,Lajur

Vektor unit

Semua vektor dalam satah kartesan boleh diungkapkan dalam sebutan vektor unit
 • dan

Penerangan
Vector(ij,1,1).png

Contoh

Vectorgrid(P(3,4)).png
Penerangan

Vektor unit ialah vektor dengan panjang 1 unit
 • mempunyai panjang
 • → Jadi vektor unit bagi  

Jika ,  

Contoh

Titik . Cari vektor unit dalam arah
 •  
 •    
 •    

Penerangan
Jika

Vector(axes,OA(2,1)B(-1,3)C(-3,2)).png
ialah segiempat selari dan ,. Cari
Penerangan

Jika sisi selari dan sama panjang, vektor yang mewakili sisi adalah SAMA
 • Bentuk
  • segiempat selari
  • segiempat tepat
 • Kalau trapezium
  • Selari sahaja (1 pasang sisi sahaja)

Bentuk Lajur

 • Vektor dalam bentuk boleh ditulis dengan lebih ringkas dengan bentuk lajur

Penerangan

Penerangan

Penerangan


Contoh

Jika selari dengan , cari nilai
Diberi , dan , cari nilai-nilai .
 •    
 • atau

Penerangan
Jika berserenjang dengan , dan diberi . , cari .