Last modified on 14 October 2017, at 14:54

SPM : Vektor - Tambah,Tolak,Negatif,Nisbah

Pengenalan

 • Vektor mempunyai panjang (magnitud) dan arah

Vector(a-0,0-2,1).png

Lukis
Penerangan

 • Vector(frac(1)(2)a-0,0-1,frac(1)(2)).png
  • Iaitu pada arah yang sama tetapi panjangnya setengah daripada yang asal
  • Perhatikan untuk vektor, kita TIDAK seharusnya tulis

Penerangan

 • Vector(-2a-4,2-0,0).png
  • Iaitu pada 2 kali lebih panjang pada arah yang bertentangan

Tatatanda

 • Vektor    tidak boleh ditulis sebagai sahaja. Kadang kala akan DITAIP dalam buku / soalan sebagai (tebal).

Guna titik
Penerangan
Vektor dari titik ke titik  :

 • sahaja akan merujuk kepada panjang garis , bukan vektornya

Ini bermakna
 • dan adalah TIDAK sama
 • dan adalah sama

Penambahan/Penolakan/Negatif vektor

Secara amnya,

Tapi biasanya lebih senang lihat terus gambarajah

Contoh 1

Vector(P(0,0)Q(2,0)R(3,2)PQ-a,QR-b).png
 • Cari, dalam sebutan    dan  

Penerangan
Vector(P(0,0)Q(2,0)R(3,2)PQ-a,QR-b).png

Penerangan
Vector(P(0,0)Q(2,0)R(3,2)PQ-a,QR-b).png

Vector(P(0,0)Q(2,0)R(3,2)PQ-a,QR-b).png
Penerangan

Contoh 2

Vector(P(0,0)Q(3,0)R(2,2)PQ-a,RQ-b).png

Vector(P(0,0)Q(3,0)R(2,2)PQ-a,RQ-b).png

Contoh 3

Vector(P(0,0)Q(3,0)R(2,2)PQ-a,PR-b).png
 •  
 •  

Diberi nisbah garis

Penerangan
a) Vectorratio(ABC,1to1).png

b) Vectorratio(ABC,2to3).png
 •    
 •    

c) Vectorratio(ABC,4to1).png
Cuba sendiri dahulu


Contoh melibatkan nisbah garis

Contoh 1
Vectorratio(ABC,1to1).png
Diberi . Cari, dalam sebutan
Penerangan

Vectorratio(ABC,1to1).png
Diberi . Cari, dalam sebutan

Vectorratio(ABC,1to1).png

Diberi . Cari, dalam sebutan
Penerangan

Vectorratio(ABC,1to1).png

Diberi . Cari, dalam sebutan
Penerangan

Contoh 2
Vectorratio(ABC,2to3).png
Diberi . Cari, dalam sebutan
Penerangan

Vectorratio(ABC,2to3).png
Diberi . Cari, dalam sebutan
Penerangan

Contoh 3
Vectorratio(ABC,4to1).png
Diberi , cari dalam sebutan dan
Penerangan

Jawapan akhir

 • mesti ditulis sebagai

 • mesti ditulis sebagai

 • mesti ditulis sebagai

 • mesti ditulis sebagai

Contoh

Contoh 1
Vector(P(0,0)Q(2,0)R(3,2),PMtoMR,2to1(not),PQ-a,QR-b).png
Diberi . Cari dalam sebutan dan
Penerangan

Contoh 2
Vector(P(0,0)Q(3,0)R(2,2),RMtoMQ,2to3(not),PQ-a,PR-b).png
Diberi . Cari dalam sebutan dan
Penerangan

Atau
Vector(P(0,0)Q(3,0)R(2,2),RMtoMQ,2to3(not),PQ-a,PR-b).png
Diberi . Cari dalam sebutan dan
Bolehkah kalau melalui jalan atas melalui ?

Nisbah (Diberi persamaan)

Penerangan
Jika diberi

Vectorratio(AC).png

Penerangan
Jika diberi

Vectorratio(AC).png

Penerangan
Jika diberi

Vectorratio(AC).png

Contoh 1
Vectorratio(ABC,1to2(not)).png
Jika
Penerangan

Vectorratio(ABC,1to2(not)).png
Jika
Penerangan

Contoh 2
Vectorratio(ABC,1to2(not)).png
Jika
Penerangan

Vectorratio(ABC,1to2(not)).png
Jika
Penerangan

Contoh 3
Vectorratio(ABC,1to3(not)).png
Jika
Penerangan

Vectorratio(ABC,1to3(not)).png
Jika