Last modified on 14 October 2017, at 14:30

SPM : Taburan Kebarangkalian - Taburan Binomial

Contoh Situasi

Melambung dadu sebanyak 3 kali
Cari kebarangkalian mendapat nombor "5"
 • a) 3 kali
Penerangan

 • b) 0 kali
Penerangan

 • c) 1 kali
Penerangan

Formula Taburan Binomial

Untuk situasi
 • peristiwa diulang beberapa kali
 • setiap kali, kebarangkalian "berjaya" adalah tetap
 • Perhatikan soalan TIDAK akan menyebut perkataan binomial, kita yang perlu pastikan soalan memenuhi kriteria di atas sebelum mengunakan formula di bawah

Simbol yang biasanya digunakan
 • bilangan kali diulang →
 • kebarangkalian berjaya untuk setiap ulangan →
 • kebarangkalian tidak berjaya untuk setiap ulangan → atau terus
 • bilangan kali berjaya daripada kali ulangan/percubaan

Penerangan
Kebarangkalian berjaya kali daripada kali ulangan/percubaan

 

Contoh 1


Cari kebarangkalian berjaya
 • a) 2 kali
Penerangan

 • Nota tambahan
  • Mengapakah bilangan kes diberikan oleh  ?
  • Bukankah melibatkan susunan?
  • Sebenarnya yang berlaku disini berbeza dengan sebelum ini, di mana kita telah menyusun objek berlainan
  • Di sini, setiap kejayaan/kegagalan tidak dianggap unik
  • Kebetulan, formula bilangan susunan adalah iaitu sama juga dengan
  • Tetapi, boleh juga kita guna permahaman begini
   • Ada percubaan
   • Kita perlukan percubaan berjaya, jadi kita memilih tempat daripada tempat untuk berjaya.
   • Bilangan memilih sememangnya
   • Juga, selepas memilih tempat berjaya, secara otomatik tempat lain adalah yang tidak berjaya, jadi tidak perlu darab apa-apa lagi

 • b) 1 kali

 • c) 4 kali

 • d) tiada kali
Penerangan

 • e) setiap kali
Penerangan

 

Contoh 2

Di suatu sekolah, 2 daripada 5 orang adalah perempuan
a) 10 orang dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian 3 daripadanya adalah perempuan
Penerangan

Nota tambahan
 • Bukankah bila kita memilih beberapa objek tanpa mengantikan, pilihan pertama akan mengubah kebarangkalian seterusnya?
 • Sebenarnya YA, dan kebarangkalian adalah tidak tetap, jadi sebenarnya salah untuk menggunakan formula binomial di sini
 • TETAPI soalan begini mengggangap bilangan pelajar di sekolah adalah sangat besar, contohnya 2000, berbanding bilangan yang dipilih (10), jadi kebarangkalian setiap kali boleh dianggap tetapb) 8 orang dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian kesemuanya adalah lelaki
Penerangan
atau
b) 8 orang dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian kesemuanya adalah lelaki

 

Julat

  • Lebih besar daripada

  • Lebih kecil/kurang daripada

Penerangan

Penerangan

Jangan terkeliru!
Kurang daripada 3
Tidak kurang daripada 3
Sekurang-kurangnya 3
Lebih daripada 3
Tidak lebih daripada 3
Selebih-lebihnya 3
Minimum 3
Maksimum 3

Pengiraan

Jika ,
Nilai-nilai yang mungkin
Penerangan

a)
Penerangan

b)
Penerangan

c) selebih-lebihnya 7
Penerangan

d) tidak kurang 6
Penerangan

 

Contoh 3

Penerangan
Di suatu sekolah, 40% pelajar memakai cermin mata. 6 orang dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 1 orang memakai cermin mata.

Min dan sisihan piawai

Berapakah anggaran kali berjaya jika
a)

 • b)

Formula
 • Min,  
  • Formula ini jelas kalau melihat contoh-contoh di atas
 • Sisihan piawai,  
  • Formula in perlu dihafal tanpa pemahaman pada masa ini
  • Perhatikan varians,

Graf taburan binomial

Penerangan

Penerangan
Binomgraph(n=3,p=0.3-axes).png

 • → jumlah kebarangkalian
  • Fakta ini boleh digunakan untuk menyelesaikan soalan-soalan di mana graf sudah dilukis tetapi ada nilai yang perlu dicari
 •  
   • Iaitu, jika sudah ada graf/diberi graf dalam soalan, nilai kebarangkalian terus dibaca dari graf dan tidak perlu kira dari formula lagi