Last modified on 14 October 2017, at 19:11

SPM : Pilih Atur dan Gabungan - Pilih Atur dengan Syarat

Bilangan susunan dengan syarat

 • Vokal – a,e,i,o,u
 • Konsonan – selain a,e,i,o,u
 • Nombor ganjil – digit terakhir 1,3,5,7,9
  • Contohnya :
 • Nombor genap – digit terakhir 0,2,4,6,8
  • Contohnya :

Contoh 1

B, A, T, I, K
Cari bilangan
 • a) kod lima huruf    

 • b) kod lima huruf yang bermula B
Penerangan

 

 • c) kod lima huruf yang bermula dengan vokal
Penerangan

 

 • d) kod lima huruf yang berakhir dengan konsonan
Cuba sendiri dahulu

 • e) kod lima huruf yang bermula B dan berakhir dengan K
Cuba sendiri dahulu

 • f) kod lima huruf yang bermula dengan konsonan dan berakhir dengan vokal
Cuba sendiri dahulu

 • g) kod lima huruf yang bermula dan berakhir dengan vokal
Penerangan

 • h) kod lima huruf yang bermula dengan konsonan dan berakhir dengan vokal
Cuba sendiri dahulu

 • i) kod empat huruf yang bermula B dan berakhir dengan K
Penerangan

 • j) kod empat huruf yang bermula dengan konsonan
 • Cuba dahulu. Jawapan 72

 • k) kod tiga huruf yang berakhir dengan vokal
 • Cuba dahulu. Jawapan 24

Contoh 2

1, 2, 3, 4, 5
Cari bilangan
 • a) nombor 5 digit    

 • b) nombor 5 digit yang ganjil
Penerangan

 • c) nombor 4 digit yang genap
 • Cuba dahulu. Jawapan 48

 • d) nombor 5 digit yang lebih dari 30000
Penerangan

 • e) nombor 4 digit yang kurang dari 4000
 • Cuba dahulu. Jawapan 72

 • f) nombor 5 digit ganjil yang lebih dari 40000
Penerangan

 

Bilangan susunan (ada kumpulan)

4 orang lelaki, 3 perempuan
Cari bilangan cara menyusun dalam 1 baris jika
 • a) tiada syarat
Penerangan

 • b) semua perempuan di depan, semua lelaki di belakang
Penerangan

 • c) semua perempuan bersama, semua lelaki bersama
Penerangan

 • d) semua perempuan bersama /bersebelahan
Penerangan

 • e) semua lelaki bersama / bersebelahan
 • Cuba dahulu. Jawapan 576