Last modified on 14 October 2017, at 13:42

SPM : Persamaan Serentak II - Linear dengan Bukan Linear


Linear vs Bukan Linear

 • linear

 • bukan linear

 • bukan linear

 • bukan linear

Bandingkan

 • linear dengan linear
 • kaedah penghapusan atau penggantian

 • linear dengan bukan linear
 • kaedah penggantian (kaedah penghapusan biasanya tidak/susah digunakan)

Contoh Penyelesaian

 • Untuk menyemak penyelesaian
  • Untuk menyemak penyelesaian
 • Penyelesaian biasanya dalam dua pasangan

Selesaikan

Penerangan
Selesaikan

Nota: Jika terganti ke dalam kuadratik
 • akan dapat jawapan tambahan yang silap

 

Susun semula persamaan linear

  • Perhatikan biasanya lebih senang guna daripada

  • Perhatikan jika susun
   • akan dapat
   • ada pecahan jadi lebih menyusahkan

  • Susun atau  ?

  • Perhatikan dalam kes ini pecahan tidak dapat dielakkan

 

Selesaikan (dengan pecahan)

Penerangan

Penerangan

 

Selesaikan (dengan formula)

Penerangan
Selesaikan, betul kepada 3 t.p.