Last modified on 14 October 2017, at 11:55

SPM : Persamaan Kuadratik - Pemfaktoran

Punca-punca persamaan kuadratik

 • Apakah nilai-nilai yang memenuhi persamaan tersebut?
  • Apakah nilai yang bila dikuasa-duakan akan menjadi  ?
   • Ada lagi yang lain?
 • Punca - punca :

 • Punca - punca :

 • Punca - punca : Tiada punca nyata
  • Ada nilai biasa yang bila dikuasa-duakan akan jadi negatif? Tiada.
  • Kita sebut tiada punca nyata. Adakah ini bermaksud ada nilai "tidak nyata" yang memenuhi persamaan tersebut? :-)

 

Contoh

Diberi bahawa ialah satu punca untuk persamaan . Cari nilai .
 • Analisis : Punca ialah nilai yang memenuhi persamaan, jadi kita terus ganti ke dalam persamaan

Hasil darab Sifar

 • Jika
 • Apakah nilai-nilai yang mungkin?

 • Nampaknya, jika , boleh mengambil apa-apa nilai
 • Nampaknya, jika , boleh mengambil apa-apa nilai
Mungkinkah kedua-duanya bukan kosong?
 • Hasil darab dua nilai positif bukan sifar sememangnya tidak akan jadi sifar. Mungkin kita cuba nilai negatif?
 • Tidak juga. Mungkin ambil nilai yang kecil?
 • Memang semakin kecil, tetapi masih tidak sifar

 • Jadi kita PASTI bahawa samaada ATAU

 

 • Jika ,
  • Bolehkah kita buat kesimpulan yang sama? Kenapa?
   • Betul?
  • Bolehkah  ?
   • Ya.
   • Tetapi adakah kita PASTI atau  ?
   • Mungkinkah kedua-duanya BUKAN  ?
   • Bermaksud tidak semestinya salah satu ialah
  • Ini bermaksud
   • Jika , tiada kesimpulan boleh dibuat.
  • Bagaimana dengan
   •  ?
   • Tiada kesimpulan juga boleh dibuat

Selesaikan

Penerangan

 •  
  • Perhatikan
   • Cuba beri jawapan terus untuk soalan seterusnya

 •  

 •  
  • Walaupun sebenarnya kita nampak ada satu jawapan sahaja, tetapi boleh biarkan sebagai dua jawapan yang sama di sini. Dua punca ini akan dikenali nanti sebagai dua punca yang sama

 •  
  • Pada tahap ini, boleh kita tulis sebagai satu jawapan sahaja jika soalan ialah "selesaikan" (kecuali jika soalan minta "punca-punca").

 •  

 • Boleh cuba terus bagi jawapan?
 •  

 •  

 • Jika
 • Adakah
  •  ?
  •  ?
 • Belum boleh buat kesimpulan

Penyelesaian Persamaan Kuadratik dengan Pemfaktoran

 • Perhatikan perbezaan besar antara langkah menyelesaikan persamaan linear dengan kuadratik

Linear Kuadratik


kumpulkan yang ada di satu belah (yang tiada di belah yang lain)


jadikan satu belah sifar (memindahkan semuanya ke belah yang lain)

 

Selesaikan
Penerangan
a)

 • Jika , belum boleh buat kesimpulan

 

Penerangan
b)

 

Penerangan
c)
 • Atau
Penerangan
c)

 

Penerangan
d)
 • Atau
Penerangan
d)

 

Pemfaktoran ax^2+bx+c=0

Bandingkan
 • pula macam mana? Kita lihat balik proses pengembangan dahulu.

Kembangkan
 • Jadi dari contoh-contoh atas, kita melihat bahawa hasil pengembangan dalam bentuk boleh kita cuba faktorkan balik ke bentuk

 

Tulis sebagai hasil darab
Selesaikan

Penerangan
a)
Langkah tambahan

 

Penerangan
b)
Langkah tambahan

Penerangan
c)

 • d)
 • Cuba sendiri dulu dan pastikan semak jawapan
  • Quadrect(x+5,+5x,x-1,-x,x^(2)-5+4x).png

 • e)
 • Apakah faktor bagi  ?
  • darab
   • Tapi bolehkah dan memberikan  ?
   • Tidak, jadi kita cari faktor lain
  • Sepatutnya
   • Quadrect(x+6,+6x,x+1,+x,x^(2)+6+7x).png

 • f)
 • Cuba sendiri dulu dan pastikan semak jawapan
  • Quadrect(x+3,+3x,x+2,+2x,x^(2)+6+5x).png

 • g)
 • Cuba sendiri dulu dan pastikan semak jawapan
  • Kita mungkin akan cuba
   • Quadrect(x-3,-3x,x+2,+2x,x^(2)-6-x).png
    • tetapi tidak dapat
    • teruskan cuba kombinasi lain
  • Sepatutnya
   • Quadrect(x-6,-6x,x+1,+x,x^(2)-6-5x).png

 • h)
 • Cuba sendiri dulu dan pastikan semak jawapan
  • Quadrect(x-3,-3x,x+2,+2x,x^(2)-6-x).png

 • i)
 • Cuba sendiri dulu dan pastikan semak jawapan
  • Quadrect(x-3,-3x,x-2,-2x,x^(2)+6-5x).png

 • j)
 • Cuba sendiri dulu dan pastikan semak jawapan
  • Quadrect(x+5,+5x,x+5,+5x,x^(2)+25+10x).png

 • k)
 • Begini?
   • akan merumitkan keadaan jadi paling baik hapuskan tanda negatif pada dahulu
  • Sepatutnya
   • Quadrect(x-3,-3x,x-3,-3x,x^(2)+9-6x).png

Penerangan
l)
Langkah tambahan

 • m)
 • Kita mungkin akan cuba
  • Quadrect(2x-3,-3x,x-1,-2x,2x^(2)+3-5x).png
  • Tetapi tidak dapat
  • Ada faktor lain bagi atau  ? tiada
  • Tukar tanda ke positif? Lagi jauh jawapannya
  • Adakah penting yang mana kita tulis di atas/di bawah?
  • Ya dalam kes ini
   • Quadrect(2x-1,-x,x-3,-6x,2x^(2)+3-7x).png
   • Perhatikan ini kerana sebutan tidak sama di atas dan bawah

 • n)
 • Cuba sendiri dulu dan pastikan semak jawapan
  • Quadrect(3x-2,-4x,2x+3,+9x,6x^(2)-6+5x).png

Penerangan
o)

Penerangan
p)

Penerangan
q)

Sebelum pemfaktoran

 • Jadi kita lihat ada beberapa kes di mana kita perlu buat sesuatu (selain pindah dan susun) sebelum kita faktorkan

 • Tidak perlu

 • Bahagi dengan

 • Bahagi dengan

 • Bahagi dengan

 • Tidak perlu

 • Bahagi/darab dengan negatif

 • Bahagi dengan

 • Bahagi dengan negatif

 

Contoh

Langkah-langkah