Last modified on 14 October 2017, at 12:22

SPM : Persamaan Kuadratik - Hasil Tambah/Darab Punca

Membentuk persamaan kuadratik dari punca-punca

Bentukkan persamaan kuadratik dengan
 • a) punca-punca dan
 • Analisis :
  • Sebelum ini kita diberi persamaan, mencari punca
  • Di sini kita diberi punca, cari persamaan
  • jadi, langkahnya terbalik berbanding dengan yang sebelum ini.
   • Contoh mencari punca
   • Jadi sekarang kita akan buat dari langkah bawah ke atas

 • b) punca-punca dan
  • Bagaimana semak untuk memastikan tiada kesilapan?
   • cari punca terus dari kalkulator, pastikan sama dengan yang diberi

 • c) punca-punca dan

 

Cara alternatif

Punca-punca dan

Punca-punca dan

Analisis

Secara amnya, jika punca-punca ialah dan
 • Perhatikan
  • ialah hasil tambah punca-punca (htp)
  • ialah hasil darab punca-punca (hdp)
  • Jadi persamaan boleh ditulis sebagai
  • Perhatikan juga
   • Mengapakah htp perlu ditolak?
    • Sebab faktor-faktornya adalah TOLAK punca
   • Mengapakah hdp pula tidak ditolak?
    • Sebab kedua-dua tolak didarab akan jadi tambah (positif)

 

Membentuk persamaan kuadratik dari punca-punca (htp/hdp)

 • Kita cuba cara ini untuk membuat semula tiga contoh yang awal

Bentukkan persamaan kuadratik dengan
 • a) punca-punca dan
Penerangan

 • b) punca-punca dan

 • c) punca-punca dan
 •    
  •    

 

Contoh

 • Persamaan kuadratik mempunyai punca-punca dan dengan keadaan . Cari nilai dan .
 • Analisis :
  • Apakah cara mencari nilai dan ?
  • Htp/Hdp? ? Ganti ke dalam persamaan?
  • Perhatikan
   • persamaan diberi dengan sepenuhnya, (tiada pemalar yang perlu dicari)
   • Jadi cari sahaja punca seperti biasa
  • Jadi apakah nilai  ?
   • Yang manakah yang mana  ?
   • Itulah gunanya syarat yang diberi

 • Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca
 • a) dan
 • Analisis :
  • nampaknya akan merumitkan samaada guna cara tulis balik faktor mahupun htp/hdp
  • Tetapi perhatikan kita sudah pun ada nilai sebenarnya, jadi langkah pertama ialah ganti dan kirakan nilai tersebut dahulu
  •    
   •    
  • Jadi, lepas ini hanya perlu bentuk persamaan dengan punca-punca dan
  •    
   •    
  • Boleh juga guna cara pertama

 • b) dan
 •  
  •  
  •    
   •    

Menentukan Htp/Hdp dari Persamaan

Persamaan htp hdp

Banding dengan

Banding dengan

Boleh banding terus?
 • Tidak

Perlu jadikan pekali satu dahulu

 • Kita lihat agak senang untuk buat kesilapan dengan cara di atas. Jadi, boleh kita buat sekali untuk kes umum untuk mendapatkan formula

Kes umum
 • Sebelum banding, perlu jadikan pekali satu


  •    
  •    

 

Persamaan htp hdp

Melibatkan Dua Punca

Contoh 1
Diberi bahawa punca - punca bagi persamaan ialah dan . Cari nilai dan .
 • Analisis :
  • Kita diberi
    • ada pemalar yang belum diketahui
   • dan
    • Satu punca sahaja sebenarnya diberi nilainya
   • Berbanding sebelum ini
    • Persamaan diberi penuh - boleh cari punca dengan faktor/formula
    • Nilai kedua-dua punca diberi /boleh dikira - boleh bina persamaan dengan darab faktor / htp dan hdp
   • Kita di sini ada punca , sebenarnya boleh ganti ke dalam persamaan.
    • Tetapi oleh kerana ada dua punca, paling baik kalau dapat mengaitkan kedua-dua punca dengan persamaan dengan terus
    • Kita boleh buat begitu dengan hubungan htp/hdp dengan persamaan

 

Contoh 2
Diberi bahawa salah satu punca persamaan ialah 2 kali ganda punca yang satu lagi. Cari nilai-nilai yang mungkin untuk .
 • Analisis :
  • Kita tidak diberi punca tetapi hubungan antara dua punca tersebut
  • Punca-punca tersebut mungkin
   • dan
   • dan
   • dan
   • dan sebagainya
  • Seperti sebelum ini, dua punca ini perlu dikaitkan dengan persamaan yang diberi
  • Tetapi kita tidak boleh buat persamaan tanpa simbol untuk mewakili punca tersebut
   • Adakah kita gunakan dan  ?
   • Paling baik dapat tunjukkan hubungan tadi terus
  • kanan yang boleh diselesaikan dahulu
  • Semak
    • satu punca sememangnya 2 kali satu punca lagi
    • satu punca sememangnya 2 kali satu punca lagi

Membentuk persamaan kuadratik baharu daripada yang lama (di mana punca tidak dapat dicari)

Diberi bahawa punca-punca persamaan ialah dan . Cari persamaan kuadratik dengan punca-punca dan
Penerangan

 

Ungkapkan yang berikut dalam sebutan dan sahaja
 • a)  

 • b)  

 • c)  

 • d)

 • e)  

 • f)  

 • g)  

 • h)
  • Adakah sama dengan  ?
  • Tidak. sama dengan

Perbandingan

Tentukan langkah utama
 • ialah satu punca untuk
 • ganti punca ke dalam persamaan

 • mempunyai punca-punca dan
 • banding htp/hdp

 • mempunyai punca-punca nyata berbeza
 • mula dengan

 • mempunyai punca-punca dan di mana
 • cari punca cara biasa

 • mempunyai punca-punca nyata yang sama
 • mula dengan

 • Salah satu punca ialah 3 kali ganda punca yang satu lagi.
 • punca , banding hdp/htp