Last modified on 8 November 2017, at 16:19

SPM : Nombor Indeks - Indeks Harga


Ulangkaji Peratus

Penerangan
a) 50 ditambah 20%

 • b) 60 ditambah 5%

 • c) 70 ditolak 10%
   • Ini kerana 100-10=90

Contoh Mudah

Penerangan
Harga barang A meningkat dari RM 50 pada tahun 2014 ke RM 60 pada tahun 2016

 

Mentafsir Indeks Harga

Indeks harga menunjukkan perubahan harga berbanding tahun asas

Indeks harga pada tahun 2010 berasaskan 2008
 • a) 120
  • Bermaksud harga telah meningkat 20% dari tahun 2008 ke 2010

 • b) 90
  • Bermaksud harga telah menurun 10% dari tahun 2008 ke 2010

 • c) Jika harga telah meningkat 30%,
  • Indeks harga = 130

 • d) Jika harga telah meningkat 5%,
  • Indeks harga = 105

 • e) Jika harga telah menurun 20%,
  • Indeks harga = 80

 • f) Jika harga tidak berubah
  • Indeks harga = 100

Contoh 1

Bahan Harga pada 2010 (RM) Harga pada 2012 (RM) Indeks harga pada 2012 berasaskan tahun 2010
A 12.00 15.00
B 5.00 110
C 8.40 120

Penerangan • Nota
  • Selalu ambil sedikit masa untuk melihat samaaada jawapan kita logik ke tidak untuk mengenalpasti apa-apa kesilapan ketara
   • A : Harga meningkat dari 12 ke 15, indeks harga 125, menunjukkan peningkatan 25%
   • B : Harga meningkat dari 5 ke 5.5, indeks harga 110, menunjukkan peningkatan 10%
   • C : Harga meningkat dari 7 ke 8.4, indeks harga 120, menunjukkan peningkatan 20%

Contoh 2

Penerangan
Indeks harga bagi A bagi tahun 2010 berasaskan 2008 ialah 125. Indeks harga bagi B bagi tahun 2010 berasaskan 2008 ialah 95.
a) Harga barang A pada 2008 ialah RM 4.00. Apakah harga barang A pada 2010?

b) Harga barang B pada 2010 ialah RM 45.60. Apakah harga barang B pada 2008?
 • Cuba sendiri dan pastikan jawapan logik
  • Semak : Harga dari 48 ke 45.6, indeks harga 95, menurun 5%

Ulangkaji Peratus (dua perubahan)

Penerangan
100 ditambah 20% , kemudian tambah 5%

Contoh 3

Cara pecahan
Harga D meningkat 15% dari 2008 ke 2010 dan meningkat 20% dari 2010 ke 2012. Hitung indeks harga pada 2012 dengan berasaskan 2008.
Penerangan

Cara ganti
Penerangan

Cara perubahan peratus harga
Penerangan

Cara perubahan peratus indeks
Penerangan

Penerangan
Jika harga D pada 2008 ialah RM 70.50. Kira harga D pada 2012

 
 Price index(index)(A-B,B-C,A-C).72-1to2.png
 

Contoh 4

a) Indeks harga bagi A bagi tahun 2012 berasaskan 2010 ialah 106. Harga barang A meningkat 5% dari tahun 2012 ke tahun 2014. Hitung indeks harga pada 2014 dengan berasaskan 2010
 • Cara indeks harga adalah yang paling senang
  • Gambarajah :
   • Price index(index)(10-12,106,12-14,105,10-14,X).72-1to2.png
  • Persamaan :
  • Ganti dan selesaikan :
  • Semak :
   • 10 ke 12 : 106 , tingkat 6%
   • 12 ke 14 : 105, tingkat 5%
   • 10 ke 14 : 111.3, tingkat 11.3%

b) Indeks harga bagi B bagi tahun 2012 berasaskan 2010 ialah 110. Indeks harga pada tahun 2014 berasaskan 2010 ialah 132. Hitung indeks harga pada 2014 dengan berasaskan 2012.
 • Price index(index)(10-12,110,12-14,X,10-14,132).72-1to2.png
  • Semak
   • 10 ke 12 : 110 , tingkat 10%
   • 12 ke 14 : 120, tingkat 20%
   • 10 ke 14 : 132, tingkat 32%

c) Indeks harga bagi C bagi tahun 2014 berasaskan 2012 ialah 130. Indeks harga pada tahun 2014 berasaskan 2010 ialah 149.5. Hitung indeks harga pada 2012 dengan berasaskan 2010.
 • Cuba sendiri dahulu dan pastikan jawapan logik
  • Price index(index)(10-12,X,12-14,130,10-14,149.5).72-1to2.png
   • Semak
    • 10 ke 12 : 115 , tingkat 15%
    • 12 ke 14 : 130, tingkat 30%
    • 10 ke 14 : 149.5, tingkat 49.5%