Last modified on 8 November 2017, at 16:19

SPM : Nombor Indeks - Indeks Gubahan

Contoh 1

Bahan Indeks harga 2014 (asas 2010) Kuantiti digunakan
A 105 5
B 150 2
C 120 8
Suatu barang X memerlukan bahan A, B, dan C mengikut kuantiti yang ditunjukkan.
  • Bahan manakah yang paling akan mempengaruhi kos? C, kerana paling banyak digunakan
  • Bagaimana mendapat satu nilai yang mewakili peningkatan kos sebenar barang X secara keseluruhan?

Penerangan

 

Contoh 2

Bahan Indeks harga 2014 (asas 2010) Pemberat
A 110 2
B 130
C 140 3
Suatu barang X memerlukan bahan A, B, dan C mengikut pemberat yang ditunjukkan. Diberi indeks gubahan adalah 129. Cari nilai
Penerangan

Penerangan
Harga barang X pada 2014 ialah RM 38.70. Apakah harga barang X pada 2012?

 

Penerangan
Dari tahun 2014 ke 2016, harga bahan A meningkat 20%, harga bahan B tidak berubah, harga bahan C menurun 5%. Hitung indeks gubahan untuk tahun 2016 berasaskan 2012.