Last modified on 14 October 2017, at 12:33

SPM : Fungsi Kuadratik - Maksimum/Minimum

Pengenalan

 • Nilai maksimum
  • nilai paling besar/tinggi
  • semua nilai lain lebih kecil berbanding nilai maksimum

 • Nilai minimum
  • nilai paling kecil/rendah
  • semua nilai lain lebih besar berbanding nilai minimum

Jika sesuatu kuantiti
 • a) sentiasa lebih besar atau sama dengan 4
  • 4 ialah nilai minimum
   • Ini kerana di sini ialah nilai paling rendah
 • b) sentiasa lebih kecil atau sama dengan 3
  • 3 ialah nilai maksimum
   • Ini kerana di sini ialah nilai paling tinggi

Nilai Kuasa Dua

 • nilai sentiasa lebih besar atau sama dengan kosong
  • Analisis : Melihat jadual, seperti sebelum ini, nilai sentiasa positif tidak kira nilai adalah positif atau negatif. Nilai paling kecil yang mungkin adalah
 •   untuk semua nilai
  • Kita boleh juga guna simbol matematik untuk mewakili "untuk semua nilai"
 • mempunyai nilai minimum
  • ini berlaku bila
   • dapat dilihat dari
    • atau terus dari fakta bahawa
 • Nota
  • Bandingkan keadaan ini dengan sebelum ini bila kita menyelesaikan ketaksamaan
   • Cth : Selesaikan
    • -- ini jawapan KHUSUS untuk soalan ini
  • Manakala untuk semua nilai
   • adalah SENTIASA benar

Analisis

 

Contoh

 • mempunyai
  • nilai minimum , bila

 • mempunyai
  • nilai minimum , bila

 • mempunyai
  • nilai minimum , bila

Operasi ke atas kuasa dua

 • Bagaimana pula dengan  ?
 • Perhatikan
  •  
 • nilai sentiasa lebih besar atau sama dengan
 • nilai sentiasa lebih besar atau sama dengan
 • mempunyai nilai minimum
  • ini berlaku bila

 • Bagaimana pula dengan  ?
 • nilai sentiasa lebih kecil atau sama dengan kosong
 • mempunyai nilai maksimum
  • ini berlaku bila

Perhatikan
 •  

 •  

 •  

Boleh kaitkan dengan bentuk graf
 • Quadgraphshape(+min).png
  • Titik minimum
 • Quadgraphshape(-max).png
  • Titik maksimum

Juga
 •  
 •  

 •  
 •  

Contoh Maksimum / Minimum

a) mempunyai

b) mempunyai

 • c)
 • F(x)=redovalboxgeq0((x+1)^2).png mempunyai
  • nilai minimum bila

d) mempunyai

 • e)
 • F(x)=redovalboxgeq0(x^2)-5.png mempunyai
  • nilai minimum bila

f) mempunyai

 • g)
 • F(x)=-redovalboxgeq0((x+2)^2).png mempunyai
  • nilai maksimum bila
   • Perhatikan ianya berlaku bila
    • mengambil nilai kosong

 • h)
 • F(x)=-redovalboxgeq0((x-5)^2).png mempunyai
  • nilai maksimum bila

 • i)
 • F(x)=-redovalboxgeq0(x^2)+3.png mempunyai
  • nilai maksimum bila
   • Perhatikan nilai maksimum boleh dilihat dengan

 • j)
 • F(x)=4redovalboxgeq0(x^2).png mempunyai
  • nilai minimum bila
   • Perhatikan nilai maksimum boleh dilihat dengan

 • k)
 • F(x)=-3redovalboxgeq0(x^2).png mempunyai
  • nilai maksimum bila

l) mempunyai

m) mempunyai

n) mempunyai

o) mempunyai

Lengkapkan

Maks/Min bila
Min
Maks
Min
Min
Maks
Maks
Min
Min
Maks
Maks
Min
Min
Min
Min
Maks
Maks
Maks
Maks
Min
Maks
Min
Maks
Min
Min
Maks
Maks
Min
Maks
Maks
Min
Min
Maks
Min
Maks

Titik Maksimum /Titik Minimum

 • Ditulis sebagai
  • ialah nilai maks/min
  • ialah nilai bila nilai maks/min tersebut

 

Titik min
Titik min
Titik maks
Titik maks
Titik min
Titik maks
Titik min
Titik maks
Titik min
Titik maks

Contoh Soalan

a) , titik minimum

b) , titik minimum

c) Quadgraphwithpoint(-)(f(x)=-(x+p)2+5)(2,q).png

d) Quadgraphwithpoint(+)(f(x)=(x-4)2-q)(p,-5).png

e) , titik minimum

f) , titik minimum

g) , titik maksimum

Persamaan garis lurus

Graphstraightline(y=3,x=2).png

Paksi Simetri

Quadgraphwithpointaxes(+)(2,1).png

Quadgraphwithpointaxes(-)(-3,2).png

 • Jika ada dua titik pintasan-,
  • Paksi simetri / Titik maksimum / Titik minimum berada di tengah-tengah antara dua titik tersebut


 • Bentuk : Quadgraphshape(+).png
 • Titik min
 • Paksi simetri :
Quadgraphwithpointsim(+)(3,2).png
 • Bentuk : Quadgraphshape(+).png
 • Titik min
 • Paksi simetri :
Quadgraphwithpointsim(+)(-5,-7).png
 • Bentuk : Quadgraphshape(-).png
 • Titik maks
 • Paksi simetri :
Quadgraphwithpointsim(-)(-2,6).png
 • Bentuk : Quadgraphshape(-).png
 • Titik maks
 • Paksi simetri :
Quadgraphwithpointsim(-)(4,-8).png

Contoh Soalan

a) , paksi simetri

b) , paksi simetri

c) Quadgraphwithaxesintercept(+)(2,0)(2,6)(,-4)(f(x)=(x-a)2+b).png