Last modified on 14 October 2017, at 13:30

SPM : Fungsi Kuadratik - Lakaran Graf

Melukis vs Melakar

 • Lukis → guna kertas graf, tandakan paksi dengan skala (0,1,2,3,4,…)
 • Lakar → TIDAK boleh guna kertas graf
 • TIDAK boleh tandakan paksi dengan skala (0,1,2,3,4,…)
 • Hanya boleh tandakan nombor penting

Pintasan

 • Pintasan - / Memotong paksi -
  • ganti
   • Ini kerana semua titik di paksi- mempunyai koordinat kosong
 • Pintasan - / Memotong paksi -
  • ganti
   • Ini kerana semua titik di paksi- mempunyai koordinat kosong
 • Quadgraphdiagram(intersect).png
 • Quadgraphdiagram(intersect)-ms.png

Melakar graf

/
 • Bentuk graf
  • Bergantung kepada
 • Titik Maksimum, Titik minimum
  • Penyempurnaan kuasa dua
 • Pintasan - (Jika ada)
 • Pintasan -

Contoh

a) Lakar graf
 • i) Bentuk
  • Quadgraphshape(+).png
 • ii) Titik maks/min
  • titik minimum
 • iii) Pintasan -
 • iv) Pintasan -


b) Lakar graf
 • i) Bentuk
  • Quadgraphshape(+).png
 • ii) Titik maks/min
  • titik minimum
 • iii) Pintasan -
  • Perhatikan ini adalah sama dengan titik minimum
 • iv) Pintasan -


c) Lakar graf
 • i) Bentuk
  • Quadgraphshape(-).png
 • ii) Titik maks/min
  • titik maksimum
 • iii) Pintasan -
 • iv) Pintasan -