Last modified on 14 October 2017, at 13:32

SPM : Fungsi Kuadratik - Ketaksamaan Kuadratik

Pengenalan

Quadgraphdiagram(coordinates).png
A
B
C
D
E
F
G
 • Perhatikan
  • Quadgraphdiagram(coordinates)(yge0).png
  • Titik-titik yang lebih tinggi dari atas paksi- mempunyai koordinat- yang positif
 • Perhatikan
  • Quadgraphdiagram(coordinates)(y=0).png
  • Titik-titik yang tepat di atas paksi- mempunyai koordinat- kosong
 • Perhatikan
  • Quadgraphdiagram(coordinates)(yle0).png
  • Titik-titik yang lebih rendah dari atas paksi- mempunyai koordinat- yang negatif

Iaitu
 • Quadgraphdiagram(y-axes-above-below).png

Contoh garis lurus

Analisis
Quadgraphdiagram(linear+3).png
Bilakah  ?

Analisis
Quadgraphdiagram(linear+3).png
Bilakah  ?

Analisis
Quadgraphdiagram(linear-3).png
Bilakah  ?

Analisis
Quadgraphdiagram(linear-3).png
Bilakah  ?

Ulangkaji

Tuliskan ketaksamaan yang diwakili garis nombor berikut
 • Numline(2lexleq5).png

 • Numline(xleq2orxge5).png

Ketaksamaan Kuadratik

Analisis
Quadgraphineq(+)(ab).png
Bila ,

Analisis
Quadgraphineq(+)(ab).png
Bila ,

Analisis
Quadgraphineq(-)(ab).png
Bila ,

Analisis
Quadgraphineq(-)(ab).png
Bila ,

Contoh

Quadgraphineq(+)(-2,5).png

Quadgraphineq(-)(-4,-2).png

Graf Ringkas

Graf Ringkas

Graf Ringkas
Quadgraphineqsimp(+)(1,7).png
Jangan tersilap, (lebih kecil) adalah di kiri, (lebih besar) di kanan!
Quadgraphineqsimp(+)(0,4).png
Jika takut tersilap, boleh buat pengiraan tepi
Quadgraphineqsimp(+)(-3,5).png
Quadgraphineqsimp(+)(-4,1).png
Quadgraphineqsimp(+)(-3,0).png
Quadgraphineqsimp(+)(-7,-3).png
Quadgraphineqsimp(+)(-6,-1).png
Quadgraphineqsimp(-)(3,5).png
Pekali adalah negatif
Quadgraphineqsimp(-)(-1,2).png
Pekali adalah negatif
Quadgraphineqsimp(+)(1,4).png
Pekali adalah positif
Quadgraphineqsimp(+)(-5,frac(3)(2)).png
Quadgraphineqsimp(+)(-frac(1)(3),4).png
Quadgraphineqsimp(+)(-frac(2)(3),-frac(1)(2)).png

Cara menyemak jawapan

 • Seperti ketaksamaan linear, untuk memastikan jawapan kita betul, kena semak
  • Nilai DAN tanda

 • A)
 • B)
 • C)
Jawapan manakah yang betul?

 • A)
 • B)

Contoh

Cara julat yang memenuhi ketaksamaan berikut
a)

b)

 • c)
  • Cuba sendiri dahulu. Jawapan
    • Quadgraphineqsimp(+)(0,frac(1)(2))(above)(x).png
    • Semak:

Contoh dengan pengiraan

Cara julat yang memenuhi ketaksamaan berikut
a)

 • b)
  • Cuba sendiri dahulu. Jawapan
    • Quadgraphineqsimp(+)(0,3)(above)(x).png
    • Semak:

Adalah paling baik untuk menghapuskan negatif dari SEBELUM faktor dan lukisBandingkan