Last modified on 14 October 2017, at 11:40

SPM : Fungsi - Fungsi Gubahan(Lanjutan)


Mencari Pemalar / Mencari Nilai

Diberi dan .
Cari nilai jika
Penerangan

Diberi dan .
Cari nilai sehinggakan .
Penerangan

Fungsi Sama

 • Jika dan adalah fungsi sama
 • arahan adalah sama
  • arahan ialah objek
  • arahan ialah objek
  • kedua-dua arahan ini diberi adalah sama, jadi sudah pasti

 • Jika dan adalah fungsi sama
 • arahan ialah dengan objek, kemudian
 • arahan ialah dengan objek, kemudian
  • Perhatikan
   • Tapi JANGAN tulis , seakan-akan sedang menyelesaikan persamaan
   • Yang sebenarnya sedang dilakukan ialah MEMBANDING dua arahan ini, yang diberi adalah sama
   • Mungkin tidak terselesai jika mula dengan
    • Adakah langkah seterusnya sepatutnya
     •  ?
     • Sudah tentu tidak.
    • Jadi paling baik jangan tulis begini, sebaliknya tulis kedua-dua fungsi berasingan dan bandingkan
    • Sebenarnya kita boleh buat juga
     • Tetapi kita mesti sedar kita sedang membanding kiri dengan sebelah kanan
     • Jadi langkah seterusnya adalah membanding (dan bukan pindah seakan-akan menyelesaikan )

 • Tetapi kita mungkin tertanya, jika dan fungsi sama, kenapakah diberikan nama berlainan?
  • Biasanya soalan bukan begini, tetapi kita akan lihat ada beberapa keadaan kita perlu membanding dua fungsi yang sepatutnya sama

Contoh 1

Diberi . Cari nilai jika .
Penerangan

Contoh 2

Diberi dan .
Cari nilai dan jika .

Bandingkan

 • Diberi dan .
 • Cari nilai jika
 • Perhatikan
  • Yang diberi, merupakan satu persamaan
  • Kita mula dengan persamaan tersebut

 • Diberi dan .
 • Cari nilai jika
 • Perhatikan
  • Yang diberi, merupakan formula untuk fungsi gubahan
  • Kita paling baik jangan mula dengan formula tersebut, sebaliknya cari dengan maklumat kemudian bandingkan

 • Diberi dan .
 • Cari nilai sehinggakan
 • Perhatikan
  • Yang diberi, merupakan satu persamaan
  • Kita mula dengan persamaan tersebut
  • Yang dicari adalah suatu nilai objek, bukan pemalar dalam formula fungsi

Diberi fungsi gubahan, cari fungsi

Jenis A

Contoh 1

Diberi dan .
Cari .

Tulis langkah pertama sahaja
Diberi

Contoh 2

Diberi dan . Cari
Cuba sendiri dahulu

 

Jenis B

Contoh 1

Diberi dan .
Cari .

Sekali lagi
Adalah penting untuk faham sebab setiap langkah

 

Contoh 2

Diberi dan . Cari
Cuba sendiri dahulu

Bandingkan

Diberi dan . Cari . Diberi dan . Cari .

Semak
Semak

Diberi Jenis
dan A
 • Fungsi luar diberi
dan B
 • Fungsi dalam diberi
dan B
 • Fungsi dalam diberi
dan A
 • Fungsi luar diberi